ferroldondeyonaci.es

 Todo sobre Ferrol

 Visitante nº:            O tempo para Ferrol      Idioma   Contáctanos
 
 

MENÚ

Orixe e evolución

Antigos barrios

Novos barrios

A zona rural

Prazas e Monumentos

Museos e Bibliotecas

Edificios

Tradicións

Deporte

O Naval

 

 
 
 
 
 

Ferrol - Ferrol - Ferrol

donde yo nací...

ferroldondeyonaci” pretende recoller unha serie de datos que puideran ser de interese para os forasteiros e para moitos ferroláns e ferrolás, sobre todo, para aqueles a quen as circunstancias da vida os reteñen lonxe do noso ferroliño.

Comezaremos facendo un lixeiro percorrido pola súa Historia máis antiga, para despois centrarnos máis na realidade actual, tentando sempre de aportar unha visión realista e sinxela do que é Ferrol e do que, nos pensamos,  podería ser.

Existe numerosa bibliografía sobre a orixe da cidade e das súas circunstancias socio-políticas. Xa que logo, só trataremos aquí eses temas, dun xeito moi breve.

 

 

 
 

Copyright © 2007 ferroldondeyonaci. Todos os dereitos reservados